Wykonujemy całość prac związanych z wykonaniem tymczasowych dojazdów, utwardzeniem placu pod składowanie materiałów budowlanych, usunięcie drzew i krzewów, ukształtowanie terenu, doprowadzenie prądu i wody z wyznaczonych miejsc poboru, przygotowanie miejsc pod urządzenia sanitarne.

  • Doprowadzenie wszystkich mediów do granicy budynku
  • Prace zabezpieczające przed wodami opadowymi i zapewniające jej skuteczne odprowadzanie.
  • Instalacja zbiorników na wody opadowe
  • Budowa dojazdów chodników, krawężników, parkingów
  • Utwardzanie placu

Szczegóły i słowa kluczowe:

Niwelacja terenu
Przygotowanie placu budowy
Ukształtowanie terenu
Budowa chodników
Utwardzanie placu

29zx379-1024x683