Kopanie, czyszczenie stawów i rowów, obniżanie i podwyższanie działek, karczowanie i porządkowanie terenu. 

Kopanie stawów i deszczowni o różnych powierzchniach i dowolnych kształtach. Maksymalna głębokość wykopu 6m. Zabezpieczenie każdego zbiornika wodnego przed osunięciem się skarp przez faszynowanie na stopie zbiorników wodnych.

Słowa kluczowe:

kopanie stawów, oczyszczanie stawów wodnych, pogłębianie stawów, kopanie deszczowni

20150223_1542532

20150211_122801