Nasza firma zajmuje się kompleksowym wykonawstwem z zakresu budownictwa drogowego - budową nowych dróg jak i modernizacją istniejących.

Szczegóły i słowa kluczowe:

Podbudowy
Podbudowy z kruszyw mineralnych i łamanych
Podbudowy betonowe
Stabilizacje
Roboty nawierzchniowe
Nawierzchnie bitumiczne
Nawierzchnie żużlowe
Nawierzchnie betonowe
Nawierzchnie z prefabrykatów betonowych
Roboty związane z budową dróg
Budowa, udrożnienie, konserwacja rowów przydrożnych
Budowa zjazdów
Budowa chodników, parkingów, zatok
Budowa i naprawa przepustów
Budowa murków, murów
Roboty ziemne

20141205_115901_HDR1

20141205_111049_HDR1