20140808_100834

01_0001

Nasze działania obejmują też usuwanie z śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka.

Zasypywanie wyrw w brzegach i dnie oraz udrażnianie rzek i innych cieków wodnych poprzez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód.

Słowa kluczowe:

Usuwanie zatorów rzecznych, udrażnianie rzek, udrażnianie strumyków, usuwanie zatorów rzecznych.