20130717_142151

Zajmujemy się rozbudową instalacji, przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Służymy również opracowywaniem koncepcji i projektów modernizacji, budowy i rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków, - nadzoru inwestorskiego podczas budowy wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Słowa kluczowe:

budowa instalacji sanitarnych, projektowanie instalacji sanitarnych